Chú ý: Dữ liệu F0 được lấy từ 3 nguồn khác nhau bao gồm:

- Hệ thống cấp mã ca bệnh quốc gia về F0.

- Nguồn công bố từ Bộ y tế:(https://ncov.moh.gov.vn).

- Các tỉnh nộp báo cáo từ:(https://baocao.antoancovid.vn).

Để thực hiện tính toán nguy cơ chúng tôi sẽ lấy dữ liệu từ nguồn nào có số liệu lớn hơn trong ngày

Đang tải dữ liệu tính toán nguy cơ ...

Chú ý: Hệ thống tự cập nhật dữ liệu vào 8h;13h;20h hàng ngày trong thời gian đang cập nhật và tính toán dữ liệu hệ thống hiển thị báo cáo không ổn định.